Ochrana osobních údajů

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Účelem článku „Ochrana osobních údajů“ je seznámit zákazníky, potenciální zákazníky nebo návštěvníky s důvody a postupy zpracování osobních údajů.

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Ludmila Štefáčková, MBA se sídlem Vepřová 12, 592 11 Velká Losenice

IČ: 76522628  e-mail: isvetovamoda@gmail.com tel.: 607876136 (dále jen „správce osobních údajů“).

 

Vážíme vašeho soukromí, proto vaše údaje vždy pečlivě chráníme. Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou kdykoliv změnit či doplnit bez předchozího upozornění nebo oznámení. S používáním webových stránek poskytovatele po změně či doplnění subjekt údajů potvrzuje, že souhlasí se změnami či doplněními.N aše internetové aktivity jsou v souladu s evropskou legislativou (Nařízení (EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR)). Zásady ochrany osobních údajů se zabývají zpracováním informací, které od vás poskytovatel dostane, když navštívíte a použijete naše webové stránky.

 

 

Místo nezáživného nebo okopírovaného univerzálního znění zpracování osobních údajů, se vám v následujícím textu budu snažit přiblížit, jakým způsobem jsou data o vás získávána, jak se s nimi pracuje, jak jsou zpracována a za jakým účelem, jak jsou archivována a po jakou dobu, proč dochází k jejich archivaci a v neposlední řadě jejich skartace.

 

 

BEZPEČNOST

Provozovatel webového portálu si velmi zakládá na tom, aby zajistil bezpečnost osobních údajů. Vaše data jsou celou dobu chráněna před ztrátou, zničením, paděláním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.

 

 

VSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky isvetovamoda.cz jsou chráněny protokolem HTTPS, který umožňuje zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. Při vstupu na webové stránky se shromažďují následující informace a údaje: IP adresa, lokalita, verze prohlížeče a operačního systému, poskytovatel sítě, zařízení + název modelu, prohlédnuté webové stránky, odkud jste na webové stránky přišli, datum, čas, opakování návštěv. Uvedená data slouží pouze jako statistické údaje sbírané přes Google Analytics, Google Adwords a nejsou dále personalizována při dokončení nákupu ani jinak zpracována a předávána třetím stranám.

 

 

COOKIES

Cookies jsou nenápadné dokumenty, které jsou dočasně uloženy na vašem pevném disku a umožňují poskytovateli identifikovat váš počítač při příští návštěvě webových stránek. Poskytovatel používá soubory cookies pouze ke shromažďování informací týkajících se používání webových stránek a k optimalizaci svých internetových inzertních aktivit.

Reklamní soubory cookies sledují používání webových stránek Poskytovatele služeb pouze tehdy, pokud subjekt údajů souhlasí s používáním souborů cookies na webové stránce.

 

 

REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

Poskytnuté údaje jsou uloženy na serveru e-shopové platformy fa Shoptet a dále nejsou „správcem“ jakkoliv zpracovány. Uživatel může svůj účet kdykoli smazat.

 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY

 

Osobní údaj je jakákoliv informace, která Vás sama o sobě nebo v kombinaci s jinými informacemi může vést k identifikaci. Data jsou archivována v elektronické podobě a chráněna heslem při spuštění PC, operační systém je chráněn antivirovým programem Norton, Cloudová úložiště, záloha dat a jednotlivá administrativní rozhraní jsou chráněna heslem a https protokolem. K PC nemá přístup třetí osoba. Použitá hesla mají podobu „silného“ hesla, mezi sebou se neshodují a nejsou nikde uvedeny v písemné podobě. Údaje. Pro uzavření objednávky je důležitý souhlas se zpracováním osobních údajů. Portály jako Heureka a Zboží Vás budou kontaktovat pouze na základě udělení Vašeho souhlasu.

 

PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

LHŮTA PRO VÝMAZ / SKARTACI

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

PŘIJATÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

INFORMACE O PŘÍJEMCÍCH

UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY

Jméno

Příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Uzavření objednávky

Max 10 let

Elektronická podoba

Https protokol

Vstup do administrace pod heslem

Přístup do rozhraní pod heslem

Hesla nejsou archivována v listinné podobě

Žádná data nejsou předávána třetí straně

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Jméno

Příjmení

Adresa

Vytvoření faktury, která slouží jako daňový doklad o nákupu a dále jako záruční list

 

Tyto údaje jsou nezbytné pro řádné plnění obchodní smlouvy

 

Faktury jsou vytvořeny v aplikaci shoptet která používá šifrování dat

Dle platného daňového řádu 11 let

Elektronická a listinná podoba

Https protokol

Vstup do administrace pod heslem

Přístup do rozhraní pod heslem

Hesla nejsou archivována v listinné podobě

Listinná podoba daňového dokladu je bezpečně archivována na adrese provozovatele.

Žádná data nejsou předávána třetí straně

ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Jméno

Příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Odeslání objednávky a dokončení objednávky. Kontakt je jednorázově předáván třetí straně pro informace k dodání zásilky

Max 5 let

Listinná podoba identifikačního štítku

Elektronická data, pro informaci o doruční zásilky u přepravní služby Zásilkovna.

Https protokol

Vstup do administrace pod heslem

Přístup do rozhraní pod heslem

 

Údaje nejsou u třetích stran archivovány mimo nezbytně nutnou dobu pro doručení zásilky.

Přepravní služba

 

Zásilkovna

 

GLS

 

Česká pošta

FAKTURACE

A ZPRACOVÁNÍ DANÍ

Jméno

Příjmení

Adresa – data jsou uvedená na faktuře

 

V případě platby předem – číslo účtu je uvedeno ve výpisu z BÚ

Daňové účely dle platného daňového řádu

Při zpracování DPH nejsou data předávána finanční zprávě v kontrolním hlášení, pokud se jedná o nedaňový subjekt

 

Pro účely zpracování daně z příjmu nejsou uvedená data vyžadována, faktury slouží pouze při případné kontrole ze strany finanční zprávy jako zdroj příjmů.

Max 11 let

Listinná podoba

Bezpečná archivace na adrese provozovatele

Žádná data nejsou předávána třetí straně.

 

Zpracování daní neprovádí externí účetní firma.

 

 

SKARTACE / VYMAZÁNÍ DAT

 

Po uplynutí zákonné lhůty jsou data elektronicky i fyzicky skartována, tak, aby data nemohla být třetí osobou zneužita. Dále máte právo na výmaz. 

 

 

SOUHLAS NEZLETILÉ OSOBY V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Nezletilé osoby mladší 16 let by neměly poskytovat žádné osobní údaje na webové stránky ani nikam jinam bez svolení (souhlasu nebo schválení) nositele rodičovské zodpovědnosti (jednoho z rodičů nebo opatrovníků). Poskytovatel nikdy nebude vědomě shromažďovat osobní údaje osob, o kterých by věděl, že jsou nezletilé (do 16 let), nebo by tyto údaje kdokoli jakýmkoli způsobem zneužil či poskytl neoprávněné třetí straně bez souhlasu nositele rodičovské zodpovědnosti za dítě.

Uvedené informace nemají vliv na obecné smluvní právní předpisy členských států, jako jsou pravidla o platnosti nebo účinku smlouvy týkající se dítěte.

S ohledem na dostupné technologie poskytovatel vynaloží jisté úsilí, aby zjistil, zda nositel rodičovské zodpovědnosti dal dítěti souhlas či svolení.

Práva subjektu údajů týkající se zpracování dat

 

Veškeré změny našich zásad o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na těchto webových stránkách.

 

Použitím webových stránek subjekt údajů potvrzuje, že přijímá a souhlasí s celým obsahem těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

 

Dne 24.5.2018