Výměna / Vrácení / Reklamace zboží

 

Pro výměnu, vrácení nebo reklamaci zboží použijte prosím FORMULÁŘ.

Pokud nemáte možnost tisku, stačí když na papír napíšete číslo faktury, jaké zboží vracíte či reklamuje. U reklamace prosím popište typ vady pro rychlejší identifikaci. Dále uveďte číslo účtu, na který bude částka za zboží vrácena. Zboží pečlivě zabalte a odešlete.

 • Pokud budete chtít zboží vrátit přes Zásilkovnu (zpoplatněno 50Kč, částka bude odečtena od ceny zboží) použijte kód 95849022 nebo zašlete na pobočku (Traficonnám. Republiky 2631, 591 01 Žďár nad Sázavou 1)
 • Vrácení zboží v síti Balíkovna (adresa pobočky Nádražní 494/23, Žďár nad Sázavou 1, 59101, Žďár nad Sázavou)

 

VÝMĚNA / VRÁCENÍ  ZBOŽÍ FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ 

 • Pokud se Vám zboží nelíbí
 • Netrefili jste velikost a potřebujete jinou
 • Měli jste od zboží jiné očekávání, můžete nám jej vrátit zpět na níže uvedenou adresu. 
 • Zboží nesmí být nošeno, jevit známky používání, nesmí být umazané, prané, žehlené, poškozené nebo jinak znehodnocené. tzn zboží můžete vyzkoušet, NE nosit a během 14-ti dnů poslat zpět!!! Takové zboží Vám bude vráceno na Vaši adresu. Není v našem zájmu prodávat nošené a umazané zboží za plné ceny svým zákazníkům.  Zboží musí být vč. originálního balení, visaček, popř faktury. Pokud tak není, nebude Vám vrácena Vámi uhrazená plná částka nebo Vám bude zboží vráceno zpět.
 • Výměna zboží trvá z pravidla několik pracovních dní po převzetí balíčku.
 • Vracení, výměna, reklamace zboží platí pouze pro zboží zakoupené prostřednictvím portálu www.isvetovamoda.cz. Zboží zakoupené u jiného prodejce nelze u nás reklamovat ani měnit.
 • Náklady spojené s vrácením zboží platí zákazník.
 • VÝMĚNA nebo VRÁCENÍ zboží je možná do 14-ti dnů od obdržení zásilky. Platí pouze pro zboží ve 100% stavu.

  

REKLAMACE 

Na zakoupené zboží poskytujeme záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Projeví-li se výrobní vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla již vadná při převzetí. Po uplynutí šesti měsíců je na zákazníkovi, aby prokázal, že se jedná o výrobní vadu a ne o běžné opotřebení §2161 odst. 2 

 

V případě reklamace postupujte následujícím způsobem:

 • reklamaci uplatňujete v záruční době a bez zbytečného odkladu, tj. v co nejkratším termínu poté, co se vada objevila
 • reklamace se nevztahuje na zboží, které bylo dodatečně upravené (zkrácení nohavic, různé přešití atd.), na zboží které bylo poškozeno intenzivním používáním, volbou špatné velikosti, špatnou údržbou při praní a sušení....)
 • společně se zbožím zašlete prodávajícímu doklad osvědčující převzetí zboží, samotné zboží musí být v kompletním stavu, vyčištěné, vyprané, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné! Prodávající je oprávněn v rámci hygienických standardů odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady. 
 • označte reklamovanou vadu zboží

Prodávající rozhodne o reklamaci, bez zbytečného prodlení. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší době. Náklady spojené s odesíláním zboží platí zákazník.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ DLE §2165 Nového občanského zákoníku

Vady zboží se dělí podle toho, zda je vadné plnění podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Podle toho, o jakou vadu se jedná, se liší i nároky kupujícího.

a) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy §2165 odst 1 - tzn. výrobní vada, zboží nemůže plnit účel pro které bylo zakoupeno, má kupující právo: na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou zboží, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

b) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy §2165 odst 2 - má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

§2165 odst 1 a 2 se nepoužije pokud je opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním §2167 odst. b nebo vyplývá-li to z povahy věci §2167 odst. d.  

 

UPOZORNĚNÍ:

Reklamovat zboží neznamená, že automaticky dostanete nový kus. Většina vad se opravuje, pokud se jedná o vadu opravitelnou. 

Reklamovat nelze zboží v případě zvolení špatné velikosti, ta může vést k poškození kalhot v oblasti švů, dále nelze reklamovat zboží poškozené umělými nehty, špatnou manipulací se zbožím, nevhodnou údržbou, běžné opotřebení užíváním věci.

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost textilních výrobků jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost textilních výrobků kratší než záruční doba.

Pokud bude reklamace ze strany prodejce označena jako neoprávněná, bude zákazníkovi účtován poplatek ve výši 300 Kč. Uvedená částka pokrývá náklady prodejce na doručení reklamovaného zboží k dodavateli zboží a zpět k zákazníkovi. Poplatek může být vymáhán soudní cestou v případě neuhrazení. 

 

FORMULÁŘ   výměna vrácení reklamace zboží